Ružová Margarétka

 

Kvietok

Hlavným cieľom OZ Ružová margarétka je  pomoc deťom s ochorením srdca  a ich rodinám. Naša činnosť je  založená výlučne  na práci dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zlepšiť život a možnosti detí, ktoré sú dlhodobo liečené na ochorenia srdca.  Dávame si za cieľ umožniť týmto deťom strávenie dvoch letných týždňov na našom kardio tábore a rovnako aj niekoľkých víkendov v spoločnosti rovnako chorých rovesníkov. Počas týchto pobytov sa snažíme ukázať deťom, že sa môžu zapojiť do väčšiny  aktivít ako deti zdravé, len s menšou intenzitou. 

Plány do budúcna

Váš sponzoring nám pomôže pri realizácii cieľov občianskeho združenia. Umožní nám oboznámiť širokú verejnosť o našej činnosti. Poskytnúť aktuálne informácie o plánovaných aktivitách, ktoré by podali komplexné informácie pre rodičov. Prezentovať naše združenie potencionálnym sponzorom, vďaka ktorým získame finančné prostriedky na zorganizovanie našich aktivít, táborov, víkendových akcií, určených pre „kardio“ deti, ktoré sú pre ne zdarma. Taktiež nám umožní založiť fórum, pomocou ktorého by deti udržiavali vytvorené priateľstvá počas táborov a víkendoviek.