Malý Hrdina Dodo

Náš Dodo dokázal že aj my kradiáci vieme pomáhať.